Milieu


Het afkomende afval dat van een werk afkomt wordt door ons zo veel mogelijk gescheiden afgevoerd.


Meer met Minder

Meer Met Minder is het nationale programma voor energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen.

Het betreft het laten uitvoeren van een pakket energiebesparende maatregelen waarmee het energieverbruik met 30% wordt gereduceerd. Dat streven wij na door u optimaal te ontzorgen, kwaliteit te borgen aantrekkelijke (financiële) faciliteiten te bieden.

Het betekent dat wij als bedrijf streven naar winst én naar positieve effecten voor het milieu en de mens.

Nieuws

125 jaar VenrooijBouw

18 januari 2018
125 jaar VenrooijBouw > lees verder

VenrooijBouw ook voor onderhoud van uw woning

5 januari 2018
Van houtrot herstel tot vervanging van kozijnen > lees verder

Politie Keurmerk Veilig Wonen

4 januari 2018
Met het Politie Keurmerk Veilg Wonen kunt u uw woning veilig maken. De kans op een geslaagde inbraak neemt dan met 95% af. Veel verzekeraars geven u dan ook korting op de premie van uw verzekering > lees verder